Ana Sayfa / Özlü Sözler / Ashabı Kiram Sözleri

Ashabı Kiram Sözleri

Ashabı kiram sözleri, Ashab-ı Kiram Hz. Muhammed’i görmüş, O’nun ile sohbet etmiş ve O’na katılmış kişilerdir. Ashabı Kiram’ın en güzel resimli sözleri, özlü sözler.

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Ezan okunduğunda hemen mescide koş.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Şu adinin bayağısı olan dünyayı hep hakir gör, geçici olduğunu aklından çıkarma. Allah katında olanın daha hayırlı ve daha kalıcı olduğunu unutma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Çok gülmekten sakin, çünkü o kalbi öldürür.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Hakkı söyleme konusunda sultan dahil hiç kimseden korkma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Ancak ağırbaşlı bir şekilde yürü, hoppa ve kaypak olma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Tartışma kurallarına uymayanlar ve çıkar elde etmek için tartışanlarla tartışma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Bu öğütlerime sarıl ki, Allah’ın izni ile önünde sonunda ondan faydalanasın. Beni de duandan unutma. Ben ancak senin ve Müslümanların maslahatları, yararlanmaları için bu tavsiyeleri yaptım.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Kazançsız ve azıksız on yıl da kalsan ilimden yüz çevirme. Çünkü ilimden yüz çevirdiğinde maişet derdi, geçim sıkıntısı sana musallat olur.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Ashab-ı Kiram’dan bize gelen, bildirilen her şeyin başımızın üstünde yeri vardır.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Dünyalıklarına ve bulunduğun haline güvenme. Çünkü Allah tüm bunlardan seni hesaba çekecektir.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Gençliğinde hep ilimle uğraş. Çünkü gençlik, gönlün ve zihnin boş ve temiz olduğu andır.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Biri arkandan çağırınca ona kulak verme. Çünkü arkalarından ancak hayvanlar çağrılır.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Dine davetin dışında heva ve heves ehli ile düşüp kalkma. Oyun oynama. Sövüp sayma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Eşyalarını rastgele insanlara değil, güvendiğin kişilere teslim et. İşlerini de onlara gördür.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Yalnız kaldığında olduğu gibi insanların yanında da Allah’ı zikret.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Avam arasında ne gül, ne de tebessüm et, yılışık olma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Komşularının eziyetlerine sabret ve kendini onlardan koru. Ancak, iyiliğin onlardan ayrılmasın. Allah Teala iyilik yapanları sever.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Yolda karşılaştığın her Müslüman’a selam ver. Hayır ehlini sev, şer ehlini de idare et.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Bir toplum seni öne geçirmedikçe, ne namazda ne de başka işlerde onların önüne geçme.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Seninle istişare edenle sen de istişare et, ancak rastgele insanlarla değil, seni Allah’a yaklaştıracağını bildiğin kişilerle.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Olgunluğa erişmemiş yeni yetişmelerle çok konuşma, senli benli olma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Sırrını gizle. Mezhebini ve meşrebini kimseye söyleme.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Tartışma anında korkak olma. Yoksa bildiklerini karıştırırsın, dilin tutulur kalır.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Bilgisiz kişilerle özellikle dini konularda tartışmaya girme.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayı devlet başkanı ile yakin ilişki içinde ol. Onun yanında ateş içerisinde imiş gibi ol. Çünkü sultan kendisi için istediğini başka hiç kimse için istemez.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Hocaların için dua ve istiğfarda bulun.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Talebelerine, sanki onlar senin çocuklarınmış gibi eğil ki, onların ilme arzuları artsın.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Yol ortasında oturma, yok illa da oturacaksan hiç olmazsa mescidlerde otur.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Avamın arasında, sorulmadan rastgele konuşma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Avamın ve tacirlerin yanında ilme ve dine ait olmayan sözlerden kaçın ki, mala rağbet ve sevgin üzerinde durulmasın.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

İlim meclislerinde kızma, kendini bilgisizlerle ölçme.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Mecbur kalmadıkça alışveriş isleri ile uğraşma. Bu işlerini güvendiğin kişilere gördür.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Her daim Allah’tan kork, emaneti eda et, seviyeli seviyesiz tüm insanlara nasihat et.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Dinde veya dünyada kendisine muhtaç olduğun kimseden başkasıyla arkadaşlık yapma. Muhtaç olduğun kimseye karşı da basiret üzere davran.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Gereksiz yere çarşıya, pazara sıkça çıkma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Nurettin Topçu

Peygamberimizin istişare rejimi de halkın oyuna başvuran bir demokrasiden çok uzaktı. İslamın idare tarzının demokrasi olduğunu söylemek, gerçeklere göz yummaktır. Peygamber ve ashab devrinde halkın idare ile hiç alakası yoktu.
Nurettin Topçu

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Hiç kimseyi küçük görme. Kendi vakarını tanıdığın gibi başkalarının vakar ve haysiyetini de tanı.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Hesapsız olarak kalbi zikir yap. Çünkü, kalbi zikir rühun hayatıdır.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Kabirleri, ilmi ile amel eden zatları ve mübarek yerleri çokça ziyaret et.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Allah Tealanın sana vermiş olduğu mal, rızık ve makamla kanaat et, pek hırslı olma. İnsanoğlu mal, rızık ve makamından dolayı zulmeder. Sen ise bu nimetlerle zulmü ortadan kaldırmaya çalış.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Dünyaya çokça haris olma, gönül zenginliği içinde ol. Fakir olsan bile kanaatkarlığını, gönül zenginliğini ortaya koy.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmedikçe evlenme. Önce ilim talep et, sonra helal mal kazan, sonra da evlen.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Peygamber aleyhisselama çok salavat getir. Çünkü bu, O’nun şefaatinin peşin ücretidir.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Devlet başkanı sana bir mesele arz ettiğinde, söylediklerini kabul edeceğine kani olmadıkça, o meseleyi çözmeyi kabul etme.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Konuşurken bağırıp çağırma. Lüzumsuz yere sesini yükseltme. Sakin ve ağırbaşlı ol.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım göğün en yüksek katına değerdi.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Cimrilikten sakın. Aç gözlü ve yalancı olma. Saçmalama. Her işinde mürüvvetini, insanlığını muhafaza et.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Kendini kontrol et, başkalarını gözet ki, ilmin ile hem dünyan hem de ahiretinden yararlanılsın.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Her halukarda beyaz, açık renkli elbise giy.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Tövbenin en büyüğü istiğfar etmektir.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Kendini insanlardan ihtiyaçsız bırakmak ve çoluk çocuğunun nafakasını elde etmek için çalış. Doğru ve güzel alış veriş yap. Malının ayıbını gizlemek suretiyle milleti aldatma.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Seyyid-il istiğfar’ı her namazdan sonra bir, üç veya beş kere oku. Ölüm anında, mutlaka tevbe ile gitmeye vesiledir.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Senden başkalarının yaptığından daha çok ibadet ve taatte bulunmaya çalış ki, ilmin meyveleri üzerinde görülsün.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

İpek ve ipek karışımı elbiseleri giyme, ahmaklığa yol açar.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Her gün Kuran’dan oku. Sevabını Peygamber’e, anana, babana, üstadına ve diğer mü’minlere bağışla. Buna özen göster ve ihmal etme.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Nefsinden intikam al. Nefsin için kimseden intikam alma. Yani, başkaları hakkında insafla davran. Kimsenin hakkına tecavüz etme, amma kendi hakkından feragat et. Bu, benim ahlakımdır.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Sokaklarda, mescidlerde yiyip içme. Yol kenarlarındaki çeşme ve sulardan su içme.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Gücün yettiği kadar, halktan bahsetmek suretiyle onları aleyhine döndürme. Ya zikirle sus, yahut da konuşurken malayani şeylere girme. Her fuzuli işten kendini dizginle.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Namazlardan sonra kendine ait bir virdin olsun.
Ebu Hanife

ashabı kiram sözleri Ebu Hanife

Allah için, hep göründüğün gibi ol. Nasılsan öyle görün.
Ebu Hanife

Bunu Baktınız mı?

Huzur Hakkında En Güzel Sözler

Huzur ve huzurlu olmak hakkında söylenmiş en güzel sözler. Huzur özlü sözler, huzur resimli sözler. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir