Hayat konulu özlü, resimli güzel sözler. Kırk dokuz adet hayat ile ilgili harika güzel ve özlü söz bulunmaktadır.

hayat instagram söz paylaş 1 - A. Funicella
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatın güzel olması için eksiksiz olması şart değildir.
A. Funicella

hayat instagram söz paylaş 2 - Albert Sorrel
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatımız yaptığımız tercihlerin toplamıdır.
Albert Sorrel

hayat güzel sözler 3 - Hz. Ali
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Güzel bir hayat sürdürmek istiyorsan kıskanma, cimri ve hırslı olma.
Hz. Ali

hayat güzel sözler 4 - Hz. Ali
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Senin hayatın, günün birinde sona erecek olan şu fani dünyada bir süre bulunuşun, sayılı birkaç nefesten ibarettir; her nefes alışında ömründen bir parça eksilir.
Hz. Ali

hayat instagram söz paylaş 5 - Andre Gide
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır.
Andre Gide

hayat sözler 6 - Ataullah İskenderi
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Nice ömürler vardır ki zamanı uzun, değeri kısa; nice ömürler vardır ki zamanı kısa, değeri çoktur.
Ataullah İskenderi

hayat güzel söz paylaş 7 - Balzac
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, beşik ile mezar arasındaki sınav sürecidir.
Balzac

hayat resimli söz 8 - Blaise Pascal
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat denen komedi ne kadar tatlı geçerse geçsin, son perde daima kanlı biter.
Blaise Pascal

hayat güzel söz paylaş 9 - Büyük Frederick
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatta insanın kazanabileceği en büyük armağan, birkaç gerçeği anlayabilmesi ve birkaç yanlışı ortadan kaldırabilmesidir.
Büyük Frederick

hayat özlü sözler 10 - Canon Liddon
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, yüce davranışlarda bulunulduğu, sabır ve dayanıklılık gösterildiği ölçüde değerli olur.
Canon Liddon

hayat resimli söz 11 - Cemil Sena Ongun
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Bir ömrün uzunluğu, yaşanılan yılların sayısında değil, insanlığa yaptığı hizmetlerin niteliğiyle ölçülmelidir; kavaklar öteki ağaçlardan daha uzundur ama ne gölgeleri ne de meyveleri vardır.
Cemil Sena Ongun

hayat resimli sözler 12 - Cenap Şahabettin
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat bir aynadır, sen ona gülersen o da sana güler.
Cenap Şahabettin

hayat resimli söz 13 - Claude Pepper
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, bir bisikletle gitmek gibidir, pedalı çevirmeye devam ettiğiniz müddetçe düşmezsiniz.
Claude Pepper

hayat güzel söz paylaş 14 - E. P. Oppenheim
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, var olan sınavların en kolayıdır; çünkü kopya çekmeye izin verilmiştir.
E. P. Oppenheim

hayat instagram söz paylaş 15 - Eric Satie
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatı anlamak için kırka gelmeli derlerdi; işte geldim, geçtim ama yine de anlayamadım.
Eric Satie

hayat özlü sözler 16 - Ernest Hemingway
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayata kendimizden ne katıyorsak hayattan da onu alırız.
Ernest Hemingway

hayat özlü sözler 17 - Ernest Renan
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayattan yakınanlar ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.
Ernest Renan

hayat güzel söz paylaş 18 - François Chateaubriand
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat daima düzde gitmez; ara sıra çıkılır, çok kez inilir.
François Chateaubriand

hayat resimli sözler 19 - Goethe
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Günlük hayat, en etkili kitaptan daha öğreticidir.
Goethe

hayat resimli söz 20 - Goethe
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, insana nasıl olması gerektiğini öğretir.
Goethe

hayat güzel sözler 21 - H. Emerson Fosdick
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat ancak bir hedefi, bir yönü ve bir disiplini olduğu sürece bereketli olur.
H. Emerson Fosdick

hayat en güzel sözler 22 - H. Nelson
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat ne bir bayram ne de bir yas günüdür, hayat iş günüdür.
H. Nelson

hayat resimli söz 23 - Hosatani
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, sürekli bir problem çözme sürecidir.
Hosatani

hayat resimli söz 24 - Hz. Hüseyin
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, inanmak ve mücadele etmektir.
Hz. Hüseyin

hayat resimli sözler 25 - Hüseyin Cahit Yalçın
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat senin için fena ise kabahati kendinde ara.
Hüseyin Cahit Yalçın

hayat resimli söz 26 - İsmail Habib Sevük
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatı uzunlamasına değil, enlemesine artırabiliyoruz.
İsmail Habib Sevük

hayat resimli söz 27 - J. J. Rousseau
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatın ilk dörtte biri kullanmayı bilmeden, son dörtte biri de kullanma gücümüzü tükendikten sonra geçiyor.
J. J. Rousseau

hayat sözler 28 - Jean Anouilh
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayattan korkmayın çocuklar! İyi ve doğru şeyler yapıyorsanız hayat öyle güzel ki!
Jean Anouilh

hayat facebook resimli söz 29 - Jean Paul Richer
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, bir kitapla kıyaslanabilir; akılsızlar sayfalarını gelişigüzel çevirirler, akıllılar ise onu bir kez yaşayacaklarını bildikleri için dikkatle okurlar.
Jean Paul Richer

hayat sözler 30 - John Christian
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz.
John Christian

hayat sözler 31 - Lao Tzu
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, durup dinlenmeden koşan bir yarış atı gibi süratle geçip gider.
Lao Tzu

hayat güzel söz paylaş 32 - Martial
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Geçmiş hayatını iftiharla hatırlayabilen kimse hayatını iki kere yaşıyor demektir.
Martial

hayat resimli söz 33 - Mevlana
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Kâh cüzdanını, keseni parayla doldurma kaygısı ile kâh iyi yemek içmek endişesi ile bu aziz ömür geçip gitmekte; sayı ile verilen her nefes de eksilmekte.
Mevlana

hayat güzel sözler 34 - Montaigne
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, kendiliğinden ne iyidir ne de kötü; ona iyiliği de, kötülüğü de veren sizsiniz.
Montaigne

hayat en güzel sözler 35 - Montesquieu
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatını iyi kullanmadan uzun süre yaşamış insan, az yaşamış demektir.
Montesquieu

hayat instagram söz paylaş 36 - Muhammed İkbal
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, şarap gibidir; en acısı en iyisidir.
Muhammed İkbal

hayat resimli sözler 37 - Muhyiddin Arabi
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Maddi hayata tapanlar deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar.
Muhyiddin Arabi

hayat özlü sözler 38 - Peyami Safa
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, birbirinin peşi sıra geçen şimdilerin toplamıdır; her kaybolan şimdi bir daha gelmemek üzere geçip gitmiştir ve şimdiyi anlamayan, hayatı anlayamaz.
Peyami Safa

hayat resimli sözler 39 - R. W. Emerson
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatınızı cesurca kabullenin, başarıya dönüştüğünü göreceksiniz.
R. W. Emerson

hayat resimli söz 40 - Rabindranath Tagore
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat ağır bir yük değildir, zaten yolumuz uzun sürmeyecek.
Rabindranath Tagore

hayat facebook resimli söz 41 - Rabindranath Tagore
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Bir insanın hayatından değerli bir şeyi yoksa o insanın hayatının da bir değeri yoktur.
Rabindranath Tagore

hayat instagram söz paylaş 42 - Seneca
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat bir oyuna benzer; ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel olduğu önemlidir.
Seneca

hayat en güzel sözler 43 - Seneca
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler.
Seneca

hayat sözler 44 - Seneca
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de boşa geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz.
Seneca

hayat en güzel sözler 45 - Seneca
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır; yaşamın manasını kaybetmek.
Seneca

hayat en güzel sözler 46 - T. Bowen Partington
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Temiz bir hayat sürmenin sırrı, ruha egemen olabilmektir.
T. Bowen Partington

hayat özlü sözler 47 - Thomas Hood
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayat, biz planladığımız şeyleri yapmayı beklerken başımıza gelenlerdir.
Thomas Hood

hayat instagram söz paylaş 48 - Zemahşeri
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Ömür bu kadar kısa iken amelleri kısaltıp emelleri uzatma!
Zemahşeri

hayat sözler 49 - Zerdüşt
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Neyim varsa alın ki hayata daha az bağlanayım.
Zerdüşt

Kategori:

Özlü Sözler