Ana Sayfa / Özlü Sözler / İlim Resimli Güzel Sözler

İlim Resimli Güzel Sözler

İlim konulu en güzel özlü, resimli sözler. Otuz beş tane ilim ile ilgili harika güzel ve özlü söz bulunmaktadır.

ilim güzel söz paylaş 1 - Abdullah Bin Mesud

İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir.
Abdullah Bin Mesud

ilim instagram söz paylaş 2 - Abdullah Bin Mesud

İlim, çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır.
Abdullah Bin Mesud

ilim en güzel sözler 3 - Abdullah Bin Mübarek

Kim ilmi ararsa öğrenir, ilim öğrenen ise günah işlemekten korkar.
Abdullah Bin Mübarek

ilim özlü sözler 4 - Abdullah Bin Mübarek

İlmin başı niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra muhafaza etmek, en sonra da yaymaktır.
Abdullah Bin Mübarek

ilim özlü sözler 5 - Albert Einstein

Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.
Albert Einstein

ilim sözler 6 - Albert Einstein

Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır.
Albert Einstein

ilim resimli söz 7 - Alexis Carrel

İlim, dünyayı değiştirmiştir; o, insanlığın geçirdiği en büyük inkılapların başlıca sebebidir.
Alexis Carrel

ilim sözler 8 - Hz. Ali

Kim ilim arama yolunda olursa cennet de onu arama yolunda olur.
Hz. Ali

ilim facebook resimli söz 9 - Hz. Ali

İlim öğrenin ki âlim diye tanınasınız ve ilminizle amel edin ki ilmin ehli olasınız.
Hz. Ali

ilim güzel sözler 10 - Hz. Ali

Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır.
Hz. Ali

ilim en güzel sözler 11 - Hz. Ali

İlim, servetten daha kıymetlidir; çünkü serveti sen korursun, hâlbuki ilim seni korur.
Hz. Ali

ilim instagram söz paylaş 12 - Hz. Ali

Asıl yetimler anne ve babadan yoksun olanlar değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
Hz. Ali

ilim instagram söz paylaş 13 - Aristoteles

Bilim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
Aristoteles

ilim güzel söz paylaş 14 - Ataullah İskenderi

İlmin hayırlısı, Allah’a karşı saygı ile korku uyandırandır.
Ataullah İskenderi

ilim facebook resimli söz 15 - Benjamin Disraeli

İnsanın cahil olduğunu bilmesi, ilme atılmış ilk adımdır.
Benjamin Disraeli

ilim resimli sözler 16 - Bernard Shaw

Bilim ancak hedefine ulaştığını hayal ettiği zaman tehlikelidir.
Bernard Shaw

ilim en güzel sözler 17 - Bhavahbhuti

İlim, akrabalar tarafından yağma edilemeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşınca azalmayan biricik servettir.
Bhavahbhuti

ilim güzel sözler 18 - Ebu Yusuf

İlim öyle bir şeydir ki sen ona bütün gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez.
Ebu Yusuf

ilim resimli söz 19 - Farabi

İlim, erdemlerin en büyüğüdür.
Farabi

ilim resimli söz 21 - Goethe

Bilim, bilinmeye değer olmayan ve bilinemez şeylerle uğraşılması yüzünden çok geri bırakılıyor.
Goethe

ilim güzel söz paylaş 22 - H. Ziya Ülken

İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır.
H. Ziya Ülken

ilim facebook resimli söz 23 - İmam Şafi

İlim öğrenmek, nafile ibadetten daha makbuldür.
İmam Şafi

ilim instagram söz paylaş 24 - İmam Şafi

İlim, öğrenilen değil, yaşanandır; yaşanmayan ilim, geçmeyen para gibidir.
İmam Şafi

ilim en güzel sözler 25 - Laurence Sterne

İlme karşı duyduğumuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki içtikçe daha fazla susarız.
Laurence Sterne

ilim özlü sözler 26 - Miguel De Unamuno

En zor ilim, kendini bilmektir.
Miguel De Unamuno

ilim en güzel sözler 27 - Montaigne

Öyle bilimler var ki kafamızı besleyecek yerde engel ve yük oluyorlar bize, öyleleri de var ki iyileştirecek yerde öldürüyorlar bizi.
Montaigne

ilim instagram söz paylaş 28 - Montaigne

İlimlerin en zoru, hayatı iyi yaşamayı bilmektir.
Montaigne

ilim güzel sözler 29 - Muaz Bin Cebel

İlim; sen yalnızken sana arkadaştır, yabancı iken sana yoldaştır, kederliyken seni eğlendiren kardeştir, sevinç ve üzüntülerde senin elinden tutan bir dosttur, düşmanlarına karşı silahındır, dostlarına karşı süsündür.
Muaz Bin Cebel

ilim özlü sözler 30 - Hz. Osman

İlmin zekâtı, öğretilmesidir.
Hz. Osman

ilim en güzel sözler 31 - Hz. Ömer

İlmi üç şey için öğrenme ve üç şeyden dolayı da terk etme; ilmi tartışmada kullanmak, gururlanmak ve gösteriş yapmak için öğrenme; tahsil etmekten utandığın, küçümsediğin ve ilim yerine cahilliğe razı olduğun için de terk etme.
Hz. Ömer

ilim sözler 32 - Sadi Şirazi

İlim öğrenip de ona göre hareket etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyen kimseye benzer.
Sadi Şirazi

ilim en güzel sözler 33 - Sigmund Freud

Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir.
Sigmund Freud

ilim en güzel sözler 34 - Yahya Bin Muaz

İlim ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.
Yahya Bin Muaz

ilim facebook resimli söz 35 - Yusuf Has Hacip

Bir memleketi kılıç ile hemen ele geçirmek mümkündür; fakat kalem olmayınca kimse onu elinde tutamaz.
Yusuf Has Hacip

Bunu Baktınız mı?

Huzur Hakkında En Güzel Sözler

Huzur ve huzurlu olmak hakkında söylenmiş en güzel sözler. Huzur özlü sözler, huzur resimli sözler. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir