İyilik Üzerine Ayetler, İyilik Üzerine Güzel Sözler, Resimli Sözler. İyilik üzerine söylenmiş en iyi sözler.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler sözler 1
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez çünkü Allah adalet yapanları sever.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli sözler 2
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde der ki: "Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler güzel sözler 3
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitab (Tevrat)ı okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler özlü sözler 4
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli sözler 5
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hani bir zamanlar "Şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve "hıtta" (bizi bağışla!) deyin ki, size, hatalarınızı mağfiret ediverelim, iyilik yapanlara nimetlerimizi daha da arttıracağız" dedik.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler en güzel sözler 6
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hayır, hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli sözler 7
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Hani bir vakitler İsrailoğulları'ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah'dan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler en güzel sözler 8
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Yüzlerinizi bazan doğu, bazan batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de antlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler facebook resimli söz 9
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler facebook resimli söz 10
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için, Allah'ı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın. Allah, her şeyi işitir ve bilir.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler en güzel sözler 11
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan kimsedir. Evlere kapılarından gelin, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler güzel sözler 12
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Yine onlardan: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!" diyenler vardır.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler güzel sözler 13
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Medine halkına ve civardaki bedevilere, Resulullah'ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi, onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları da yakışık almaz çünkü onların Allah yolunda çektikleri hiçbir susuzluk, hiçbir yorgunluk ve hiçbir açlık, ayrıca kâfirleri öfkelendirecek ayak bastıkları hiçbir yer veya düşmana karşı elde ettikleri hiçbir başarı yoktur ki, karşılığında kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın çünkü Allah, güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler facebook resimli söz 14
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Eğer kadınları, kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız (bunda) size bir vebal yoktur. Şu kadar ki onlara (mal verip) faydalandırın. Eli geniş olan hâline göre, eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır. Bu, iyilik yapanlar üzerine bir borçtur.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler güzel sözler 15
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Boşamak (talak) iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helâl olmaz. Ancak Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların, Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının, ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın. Her kim Allah'ın hududunu aşarsa, işte onlar zalimlerdir.

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler güzel sözler 16 - Hadis-i Şerif
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Her iyilik bir sadakadır.
Hadis-i Şerif

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli söz 17 - Genceli Nizami
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

İyilik, insanlık sanatıdır.
Genceli Nizami

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli söz 18 - Genceli Nizami
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

İyilikler kötülükleri yok eder.
Genceli Nizami

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler en güzel sözler 19 - Hz. Ömer (r.a.)
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

İyiliğin şerefi, çabuk yapılmasındadır.
Hz. Ömer (r.a.)

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli söz 20 - Hz. Ömer (r.a.)
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Allah sana nasıl iyilik etmişse, sen de öyle iyilik et.
Hz. Ömer (r.a.)

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler facebook resimli söz 21 - Hz. Ömer (r.a.)
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Doğru olunuz.Çünkü doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür.
Hz. Ömer (r.a.)

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli sözler 22 - Şeyh Edebali
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin, iyiliğe kötülük ise şer kişinin işidir.
Şeyh Edebali

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli sözler 23 - Bakara Suresi 195
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Bakara Suresi 195

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli sözler 24 - Hz. Muhammed (S.A.V.)
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Allah’ım! Beni, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfâr eden kullarından eyle!
Hz. Muhammed (S.A.V.)

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler güzel sözler 25 - Bakara, 2/201
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru!
Bakara, 2/201

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler facebook resimli söz 26 - Zilzal Suresi
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür.
Zilzal Suresi

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler özlü sözler 27 - Kur’an-ı Kerim
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, kötülük ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın, Allah’tan korkun çünkü Allah’ın azabı çetindir.
Kur’an-ı Kerim

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler sözler 28 - İmam Gazâlî
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

İnsanlardan bir iyilik gördüğün zaman önce Allah’a şükret, sonra ona vesile olan kimseye teşekkür et. Nimeti göndereni unutma, getireni de ihmal etme.
İmam Gazâlî

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler özlü sözler 29 - İmam Gazâlî
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Üç özellik büyüklüğün mayasıdır; öfkeyi yenmek, kötülük yapanı affetmek, mal ve canla insanlara iyilik yapmak.
İmam Gazâlî

İyi̇li̇k Üzeri̇ne Ayetler, İyi̇li̇k Üzeri̇ne Güzel Sözler, Resi̇mli̇ Sözler resimli sözler 30 - İmam Gazâlî
Facebook'ta direkt paylaşPinleWhatsapp'e GönderSöz İndir

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen, açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.
İmam Gazâlî

Kategori:

Özlü Sözler